Коментарите

Коментарите са винаги добре дошли. Обаче имат една малка подробност – ще трябва да се съобразяват с някои прости правила. Целта на самите правила е не друга, а чисто хигиенното спазване на дискусиите. Затова, без много увъртане, това са правилата:

1. Коментарите в този блог не следват модерация. Веднъж одобрен, коментаторът може да публикува следващите си мнения, без това да касае правилата за модерация.
2. Коментарите в този блог могат да се изтрият или да не се допуснат до публикация, ако чрез своето съдържание има вероятност да размият вече започната дискусия.
3. Коментарите задължително трябва да са написани на български език, като под това се има предвид: да не се пишат български думи с латински символи, буквата ч да не се замества от 4, а ш от 6.
4. Добре би било да не използвате цинизми и вулгаризми в коментарите. Когато публикацията предизвиква такива коментари, ако и самите коментари са в контекста на публикацията, то тогава няма да има проблем. Ако целта им е да засегнат някого – тутакси се изтриват.
5. Коментарите не трябва да изразяват омраза и/или нетърпение към етнически групи. Това е расизъм, дявол да го вземе.

Коментарите, които не биват допускани до одобрение или биват изтривани, ще бъдат съпътствани с електронно писмо към авторите им.

11.04.2011 г.

Реклами