арт филми

Интересен е начинът, по който сам се усещаш, че е лошо, ако не харесваш филми, които имат дълбочина, различна от тази, която се предлага в новите културни центрове.

Чувам, излязъл е новият батман. Лошо…

Реклами